Ett missbruk svårt att behandla

utspillet vin och taggtrådIdag lider många i sin ensamhet, i sitt missbruk och i sin slutna värld. Allt för sällan kliver personer ut och erkänner sitt missbruk, något som ses som första steget till att bli frisk. För att ha ett missbruk handlar helt enkelt om att tid, pengar och hälsa går åt på en aktivitet som är beroendeframkallande. Den vanligaste varianten av missbruk handlar om alkohol-, drog- och spelmissbruk.

Att leva med ett missbruk

Att leva med ett missbruk, vare sig det är genom att spela casino på nätet eller dricka en vodkaflaska i ett svep så är det ett helt klart jobbigt liv. Pengarna antingen flödar in för att abrupt försvinna eller så finns det varken en inkomst eller några pengar att tillgå. Detta gör ofta att personer med kemiska missbruk förlorar hem och familj. Ofta är personer i ett hemlöst tillstånd en person som fastnat i något sorts missbruk och för att sedan hamna i utanförskap. Missbruk går dessutom ofta i släkten, något som återspeglas i barns uppväxter kan alltså senare i livet spåras till det missbruk de hamnar i.

Vägen ur ett missbruk

Vägen ur ett missbruk kan vara en lång och energikrävande process som bygger på att gå igenom flera steg som ska följas för att bli frisk. Vi blir friska genom att arbeta med problemet men som det benämns om just alkoholmissbruk så är man aldrig botad utan snarare nykter. Att förstå att ett beroende är något som man lätt hamnar i igen om man en gång har fastnat. Den vanligaste behandlingen brukar vara tolvstegprogrammet och syftar till 12 steg som ska följas för att bli frisk. Dock är nya behandlingar som används också och just den religiösa delen i att friskna är något som flera nu vill ta bort.