Viktigt att skydda sig mot intrång och inbrott

I dagens inlägg pratar vi om inbrott, i både datorer och på apotek, om kassaskåpens trygghet och databasers system – alldeles för lätta att hacka sig in i. Dessutom pratar vi om hur det kan gå om man som före detta arbetstagare bryter mot Lagen om företagshemligheter och använder känslig information för egen vinning.

I en nyligen publicerad artikel i Ångermanlands Allehanda kan vi läsa om hur ett apotek i Kramfors hade inbrott. En ruta hade krossats och gärningsmannen smet in för att stjäla så mycket som möjligt för att sedan bege sig ut i natten igen och därefter tar spåren slut.

Ja det kan hända att det blir inbrott, särskilt efter apotek har känsliga produkter som receptbelagda mediciner. Det kan därför vara bra att förvara dessa säkert, till exempel i ett kassaskåp & säkerhetsskåp från Hareco, som gör allt mycket mer svårstulet. Särskilt mot nattliga besökare som den som vi nu kan läsa om i tidningen.

Skydda dina hemligheter

cashboxAnnat som ett företag ska skydda är sina affärs- och företagshemligheter. Det kan bli dyrt för den anställda som går ut och läcker sådan information till obehöriga, det har tre personer i Göteborg fått erfara, något vi kan läsa om i Svd. Vid en intrångsundersökning på dessas kontor kunde polis hitta databaser med kontaktuppgifter som tillhör tidigare arbetsgivare. Ja man får helt enkelt inte ta med sig sådan information, särskilt känsligt är det om man redan skrivit under ett sekretessavtal eller kanske en konkurrensklausul. De tre som blev tagna på sängen ska tillsammans betala av ett skadestånd oå 10,5 miljoner kronor, för brott mot just företagshemlighetslagen. Det kanske kan vara bra att som arbetsgivare ha viss, känslig information inlåst i ett kassaskåp snarare än i en databas som lätt bara kan kopieras och användas som om ingenting hänt.

Sist vill vi nämna att datasystem lätt kan hackas in i även utifrån, det har Vita huset i USA fått känna på. Det visar sig att ryska hackare tagit sig in och kommit över känslig information, bland annat om president Obama. Detta kan vi läsa om i DN.

Detta är vad hackarna tros har kommit över:

  • Det icke-sekretessbelagda systemet
  • Vita husets interna kommunikation
  • Information om president Obama
  • Kunnat följa Obama i realtid
  • Samt hela dennes schemaläggning